MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1 SATICI

Ünvanı : CO Prodüksiyon Yayıncılık Reklamcılık ve Organizasyon Tic. A.Ş.

Adres: Gayrettepe Mah. Hoşsohbet Sok. Çelik Apt. No:20 D:1 Gayrettepe Beşiktaş/ İstanbul

Telefon : +90 212 259 06 69

Fax : +90 212 259 07 26

E-mail : [email protected]

1.2 ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi :

E-mail :

Telefon :

(Bu bölüm, Alıcı tarafından www.xoxodigital.com internet sitesi üzerinden doldurulan formdaki ile aynı şekildedir)

MADDE 2- KONU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.xoxodigital.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda satış fiyatı belirtilen dergi/dergilerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. İşbu sözleşme, Alıcı tarafından, www.xoxodigital.com adresinde yer alan “Mesafeli satış sözleşmesini, iptal ve iade şartlarını okudum, onaylıyorum.” Sekmesini işaretlediğinde imzalanmış olarak kabul edilecektir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

DERGİ ADI:

BİRİM FİYAT (KDV DAHİL):

TOPLAM FİYAT (KDV DAHİL):

Derginin adı ve satış bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Ödeme Şekli : Kredi Kartı

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi :

TC Kimlik No:

(Bu bölüm, Alıcı tarafından www.xoxodigital.com internet sitesi üzerinden doldurulan formdaki ile aynı şekildedir)

Kargo Ücreti SATICI tarafından ödenecektir. Teslimat, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI 'ya ait www.xoxodigital.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu derginin www.xoxodigital.com alan adlı internet sitesinde belirtilen temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- Mesafeli satış sözleşmesine konu dergi/dergiler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 ( otuz ) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Mesafeli satış sözleşmesine konu dergi, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, mesafeli satış sözleşmesine konu dergi/dergilerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, dergiyi teslim aldığı anda kontrol etmekle ve dergide kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, dergiyi kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.5- Mesafeli satış sözleşmesine konu derginin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve dergi bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle derginin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI derginin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Mesafeli satış sözleşmesine konu dergiye ilişkin ödemenin ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da derginin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli satış sözleşmesine konu dergiyi süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 1 (bir) hafta içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde, ALICI siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

4.8- ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir.

4.9- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya derginin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya derginin teslim edileceği ülkenin söz konusu derginin alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, derginin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10- ALICI tarafından satın alınan derginin tamamı, bir kısmı ve/veya herhangi bir içeriği, değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz.

4.11- ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6 Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere mesafeli satış sözleşmesine konu derginin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 ( on dört ) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (on dört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. SATICI’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Cayma hakkının kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI'ya teslim edilen ürünün(lerin SATICININ anlaşmalı Kargo firması aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile ALICI tarafından SATICI’ya iadesi gerekmektedir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Ünvanı : CO Prodüksiyon Yayıncılık Reklamcılık ve Organizasyon Tic. A.Ş.

Adres: Gayrettepe Mah. Hoşsohbet Sok. Çelik Apt. No:20 D:1 Gayrettepe Beşiktaş/ İstanbul

Telefon : +90 212 259 06 69

Fax : +90 212 259 07 26

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK SATIŞLAR

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA DÜZENLEMELER

ALICI tarafından sağlanan veriler pazarlama, müşteri hizmetleri, reklam amaçlarıyla kullanılacak olup, ALICI’nın kişisel verilerin kullanılması için verdiği onaydan vazgeçmesi halinde yasal olarak tutulması gereken veriler hariç olmak üzere geri kalan veriler anonimleştirilecektir. Anonimleştirme işlemini SATICI ile yazılı olarak iletişime geçmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz. Toplanan veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilen mesafeli satış sözleşmesinin ifası amacıyla da kullanılacak ve 3 firmalarla paylaşılacaktır.

SATICI, ALICI’nın yazılı olarak talep etmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışındaki kişisel verileri, ALICI’nın talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. ALICI’nın sağladığı verilerin SATICI’ya bağlı veya SATICI ile grup şirket olan firmalara aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına açık onay verdiği kabul edilir. SATICI, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3 kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3 kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir tüketiciye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu SATICI kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

SATICI tarafından ALICI’ya ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir; Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı, adres, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt, iletişim ve müşteri memnuniyeti amaçları için kullanılmaktadır.

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.